Aktivnosti projekta “WatchOut” u Parku prirode “Kopački rit” prezentirane studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek


Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek organizirao je terensku nastavu u Parku prirode “Kopački rit” za studente 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Zootehnika (modul Lovstvo) i 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Zootehnika, smjer Lovstvo i pčelarstvo (moduli Flora i vegetacija lovišta i Biocenoze kopnenih i vodenih staništa). Na terenskim vježbama sudjelovalo je 11 studenata, u pratnji nastavnika: prof. dr. sc. Siniše Ozimeca, prof. dr. sc. Tihomira Florijančića i asistenta Denisa Dežea, mag. prot. nat. et amb..

Studenti i nastavnici posjetili su Prezentacijsko-edukacijski centar “Tikveš” gdje su obišli stalni postav i multimedijske prezentacije o biološkim, ekološkim i povijesnim obilježjima Kopačkog rita, uz izvrsno stručno vodstvo dr. sc. Ivančice Jurčević-Agić.

Dio zaštićenog područja Parka prirode “Kopački rit”, raznolikost staništa i predstavnike divlje faune studenti su promatrali tijekom vožnje turističkim brodom po jezeru Sakadaš i Novom kanalu.

U sklopu aktivnosti Misijskog centra, studenti su upoznati s provedbom projekta “WatchOut”. Objašnjena im je metodologija akustičnog monitoringa, odabir lokacija za postavljanje uređaja i obrada podataka, uz demonstraciju snimljenih zvučnih zvukova prema kojima su prepoznate pojedine životinjske vrste (jelen, čagalj, divlja svinja, orao štekavac, fazan). Upoznati su i sa standardnim monitoringom bioraznolikosti. Pokazani su im odabrani video zapisi snimljeni foto-zamkama koji prikazuju odabrane vrste divlje faune (jelen, čagalj, divlja mačka, jazavac, kuna, lisica i divlja svinja) zabilježene u Parku prirode „Kopački rit“.

Categories

Tags