We provide our art to ensure that human insights work well

ensure that human insights work well together with technology, brand and business, with a focus on fast and assertive results

Izv. prof. dr. sc. Ankica Sarajlić sudjelovala je na 16th Slovenian Conference on Plant Protection with international participation u Bohinskoj Bistrici gdje je predstavila aktivnosti projekta WatchOut

Prof. dr.sc. Ivana Majić sudjelovala je na 59. hrvatskom i 19. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku gdje je zajedno s prof. dr. sc. Tihomirom Florijančićem predstavila aktivnosti projekta WATCHOUT

Svjetski dan vlažnih staniŔta

Predavanje za studente – 24. siječnja 2024. godine predstavili smo projekt WatchOut studentima 1. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prof. dr. sc. SiniÅ”a Ozimec održao predavanje, 6. prosinca 2023. godine, ā€žPregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjestau Parku prirode ā€žKopački ritā€œ na BioloÅ”kom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Sastanak s potpredsjednicom Rainforest Connection, Mahreen Quazi, 22. studeni 2023., Dubai, UAE

Aktivnosti projekta ā€œWatchOutā€ u Parku prirode ā€œKopački ritā€ prezentirane studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održan je 12. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2023., 28. ā€“ 29. rujna 2023. Projekt je predstavljen kroz dva usmena i jednim posterskim priopćenjem

Sudjelovanje na konferenciji u Osijeku ā€ž1st International Scientific Conference: Agricultural Challenges to Climate Change, the role and status of modern agriculture in climate change ā€“ innovative and sustainable approachesā€œ održanoj 19.-22. rujna 2023.

Održana Ceepus ljetna Å”kola ā€“ od 3. do 7. srpnja 2023. godine pod nazivom: Pametna poljoprivreda i okoliÅ” (Smart Agriculture and Environment)

Sudjelovanje na 30. međunarodnom simpoziju ā€žDeltas and Wetlandsā€œ, Tulcea, Rumunjska, 5.-9. lipnja 2023.

Svjetski dan divljih vrsta – Početni sastanak projekta WatchOut, 3. ožujka 2023.