Why designmatters to our lives ?

Izv. prof. dr. sc. Ankica Sarajlić sudjelovala je na 16th Slovenian Conference on Plant Protection with international participation u Bohinskoj Bistrici gdje je predstavila aktivnosti projekta WatchOut

Izv. prof. dr. sc. Ankica Sarajlić sudjelovala je na The 16th Slovenian Conference on Plant Protection with international participation u Bohinskoj Bistrici gdje je predstavila aktivnosti projekta WatchOut Ankica Sarajlić,...

Prof. dr.sc. Ivana Majić sudjelovala je na 59. hrvatskom i 19. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku gdje je zajedno s prof. dr. sc. Tihomirom Florijančićem predstavila aktivnosti projekta WATCHOUT

Prof. dr. sc. Ivana Majić sudjelovala je na 59. hrvatskom i 19. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku gdje je predstavila aktivnosti projekta WATCHOUT Ivana Majić, Siniša Ozimec, Ivan Plaščak, Vlatko...

Svjetski dan vlažnih staništa

Svjetski dan vlažnih staništa (World Wetlands Day) –  dana 2. veljače 2024. godine pridružili smo se obilježavanju Svjetskog dana vlažnih staništa u sklopu kojeg smo predstavili prve rezultate bioakustičnog monitoringa...

Predavanje za studente – 24. siječnja 2024. godine predstavili smo projekt WatchOut studentima 1. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Predavanje za studente – 24. siječnja 2024. godine predstavili smo projekt WatchOut studentima 1. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (90 studenata), u okviru kolegija Botanika i zoologija. Cilj je bio...

Prof. dr. sc. Siniša Ozimec održao predavanje, 6. prosinca 2023. godine, „Pregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjestau Parku prirode „Kopački rit“ na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Na poziv Hrvatskog botaničkog društva, prof. dr. sc. Siniša Ozimec održao je6. prosinca 2023. godine u Zagrebu znanstveno-popularno, javno predavanje: „Pregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjesta u Parku...

Sastanak s potpredsjednicom Rainforest Connection, Mahreen Quazi, 22. studeni 2023., Dubai, UAE

Imali smo priliku sudjelovati na inspirativnom sastanku s potpredsjednicom Rainforest Connection, Mahreen Quazi, s kojom surađujemo na projektu WatchOut. Sastanak je rezultirao s mnoštvom novih ideja za buduće projekte i...

Aktivnosti projekta “WatchOut” u Parku prirode “Kopački rit” prezentirane studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek organizirao je terensku nastavu u Parku prirode “Kopački rit” za studente 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Zootehnika (modul Lovstvo) i 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Zootehnika,...

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek održan je 12. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2023., 28. – 29. rujna 2023. Projekt je predstavljen kroz dva usmena i jednim posterskim priopćenjem

Denis Deže, Siniša Ozimec, Ivan Plaščak, Ankica Sarajlić, Ivana Majić, Vlatko Rožac, Marija Vereš, Marin Škoro: Upotreba audio uređaja za monitoring bioraznolikosti u Parku prirode „Kopački rit“ / The use...

Sudjelovanje na konferenciji u Osijeku „1st International Scientific Conference: Agricultural Challenges to Climate Change, the role and status of modern agriculture in climate change – innovative and sustainable approaches“ održanoj 19.-22. rujna 2023.

Ozimec, S., Deže, D., (2023): Effects of climate change on the habitat diversity in Kopački rit Nature Park (Croatia).

Održana Ceepus ljetna škola – od 3. do 7. srpnja 2023. godine pod nazivom: Pametna poljoprivreda i okoliš (Smart Agriculture and Environment)

Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa CEEPUS mobilnosti, a Fakultet je imao priliku ugostiti 13 nastavnika, doktoranada i studenata iz šest partnerskih sveučilišta i pet zemalja: Sveučilišta u Mostaru...

Sudjelovanje na 30. međunarodnom simpoziju „Deltas and Wetlands“, Tulcea, Rumunjska, 5.-9. lipnja 2023.

Ozimec, S., Plaščak, I., Majić, I. (2023): Watch Out project: the usage of modern digital tools in the wildlife biomonitoring in Kopački rit Nature Park (Croatia). Deže, D., Ozimec, S....

Svjetski dan divljih vrsta – Početni sastanak projekta WatchOut, 3. ožujka 2023.

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku obilježen je Svjetski dan divljih vrsta i to početnim sastankom projekta Praćenje močvarnih staništa i divljih životinja pomoću tehnologije i akustike – WatchOut. Projekt...