Misijski centar WatchOutWetland & Wildlife Monitoring Using Technology and Acoustics - WatchOut

Što je Misijski centar WatchOut

FAZOS je u suradnji s partnerima Kulturno razvojnim centrom Općine Bilje i Javnom ustanovom Park Prirode Kopački rit potpisao sporazum o suradnji WatchOut Misijskog centra kojemu je cilj promicanje vrijednosti i rezultata navedenog projekta.

U okviru WatchOut Misijskog centra organizirati će se radionice, predavanja i drugi javni događaji (npr. kamp za obuku) za različite ciljne skupine, kao što su djeca iz vrtića, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, učitelji, stanovnici Općine Bilje, dionici iz lokalne samouprave i dionici iz područja zaštite prirode i dr. (popis aktivnosti u prilogu).

Cilj ovih aktivnosti je edukacija o primjeni umjetne inteligencije u zaštiti divljih vrsta, o identifikaciji ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta u Kopačkom ritu,  te upoznavanje sa značajkama staništa divljih vrsta. Predstaviti će se i socio-ekonomski čimbenici koji utječu na biološku raznolikost Parka prirode Kopački rit. Na kraju projekta organizirati će se međunarodni znanstveni skup gdje će biti objedinjeni rezultati projekta.

Kroz WatchOut Misijski centar nastojati ćemo sve sudionike upoznati s prednostima novih ne-invazivnih metoda praćenja populacije divljih vrsta u teško dostupnim staništima te  pružiti uvid u biološku raznolikost područja i važnosti održavanja iste kao i donošenju pravovremenih odluka.

Potpisivanje sporazuma o suradnji WatchOut Misijskog centra

Dana 4. ožujka 2024. godine s početkom u 14 h, u dekanatu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, obilježen je Svjetski dan divljih vrsta te je ujedno potpisan sporazum o suradnji vezanoj uz provođenje aktivnosti Misijskog centra koji djeluje kroz projekt “Praćenje divljih životinja i njihovih staništa pomoću tehnologije i akustike” (skraćeni naziv Watch Out).

Sporazum su potpisali dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, ravnatelj JU PP Kopački rit Ivo Bašić, dipl. oec. te ravnateljica Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivana Plaščak, mag. iur.

Teme radionica Misijskog centra