Održana Ceepus ljetna škola – od 3. do 7. srpnja 2023. godine pod nazivom: Pametna poljoprivreda i okoliš (Smart Agriculture and Environment)


Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa CEEPUS mobilnosti, a Fakultet je imao priliku ugostiti 13 nastavnika, doktoranada i studenata iz šest partnerskih sveučilišta i pet zemalja: Sveučilišta u Mostaru iz Bosne i Hercegovine, Sveučilišta Crne Gore iz Podgorice, Sveučilišta u Segedinu iz Mađarske, Sveučilišta svetih Ćirila i Metoda u Skoplju iz Sjeverne Makedonije i Sveučilišta u Novom Sadu iz Srbije.

U sklopu ljetne Ceepus škole održana su dva predavanja prema ciljevima Misijskog centra WatchOut

  • Ivan Plaščak, Dorijan Radočaj: GIS and drone application in agriculture and environment
  • Denis Deže: Use of artificial intelligence in modern technology in biomonitoring research

PDF dokument CEEPUS ljetne škole

Categories

Tags