Prof. dr. sc. Siniša Ozimec održao predavanje, 6. prosinca 2023. godine, „Pregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjestau Parku prirode „Kopački rit“ na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu


Na poziv Hrvatskog botaničkog društva, prof. dr. sc. Siniša Ozimec održao je
6. prosinca 2023. godine u Zagrebu znanstveno-popularno, javno predavanje: „Pregled novijih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjesta u Parku prirode „Kopački rit“.

Hrvatsko botaničko društvo okuplja članove koji se profesionalno ili amaterski bave nekim od polja botaničkih znanosti. Djelovanje društva usmjereno je ka promicanju i razvitku botaničkih znanosti na popularnoj, stručnoj i znanstvenoj razini. Društvo se zalaže za očuvanje i zaštitu flore, vegetacije i staništa te ukupne biološke raznolikosti Hrvatske.

U uvodnom dijelu predavanja prikazan je „WatchOut“ projekt i opisane su aktivnosti bio-akustičnog i standardnog monitoringa, uz prezentaciju odabranih zvučnih i video zapisa.

Standardni monitoring, uz zoološka obuhvaća i botanička terenska istraživanja staništa i flore u Parku prirode „Kopački rit“. U nastavku predavanja opisana su obilježja flore i prikazani kopneni, močvarni i vodeni stanišni tipovi“, s posebnim osvrtom na ugrožene i zaštićene biljne svojte, te ugrožene i ciljne stanišne tipove.

Categories

Tags