ljetna škola

Održana Ceepus ljetna škola – od 3. do 7. srpnja 2023. godine pod nazivom: Pametna poljoprivreda i okoliš (Smart Agriculture and Environment)

Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa CEEPUS mobilnosti, a Fakultet je imao priliku ugostiti 13 nastavnika, doktoranada i studenata iz šest partnerskih sveučilišta i pet zemalja: Sveučilišta u Mostaru…